استفاده از filemanager درهاست ویندوز

دسامبر 5, 2015

استفاده از filemanager  درهاست ویندوز

وظیفه این قسمت نمایش فایل ها حجم فایل ها و ایجاد امکانات مدیریت فایل هایتان بروی هاست می باشد

برای ورود به کنترل پنل خود می توانید ادرس را بصورت cp.yourdomainname در مرورگر خود وارد نمایید

نام کاربر و کلمه عبور در زمان خرید هاست طی ایمیلی برای شما ارسال شده است برای ورود وارد نمایید

وارد قسمت file manager  شوید

در صفحه مذکور فایل های بالا موجود می باشند

Upload اجازه اپلود اطلاعات بشما را خواهد داد

Create file امکان ایجاد فایل با پسوند مورد نظر شما راخواهد داد

Create folder بشما اجازه ساختن یک پوشه راخواهد داد

Create access db بشما اجازه ساخت یک دیتابیس اکسس را خواهد داد

Zip/unzip درصورتیکه فایل زیپ دارید می توانید انرا اکسترکت و یا فایلها یتان را زیپ نمایید

Copy امکان کپی فایل را در فضای هاست به پوشه دیگر می دهد

Move فایل را بطور کامل به پوشه جدیدی می فرستد

Delete می توانید اقدام به حذف فایل بنمایید

با کلیک بروی ایکون قفل جلوی هر فایل می توانید سطح دسترسی این فایل را تعیین نمایید

با کلیک بروی ایکون جلوی هر فایل امکان تغییر نام انرا خواهید داشت

با کلیک بروی قلم و مداد روبروی هر فایل می توانید درصورتیکه فایل بصورت تکست باشد انرا ویرایش نمایید