سایت ما خطای The network path was not found می دهد، مشکل از کجاست؟

دسامبر 5, 2015

سایت ما خطای The network path was not found می دهد، مشکل از کجاست؟

 

پاسخ:

احتمالا connection string های این سرویس مشکل دارند که باید اصلاح گردند.