خطا Failed To retrieve directory listing در FTP توسط نرم افزار Filezilla

دسامبر 5, 2015

 خطا Failed To retrieve directory listing در FTP توسط نرم افزار Filezilla

این خطا بدلیل مشکل اتصال از طریق نرم افزار Filezilla می باشد

برای این مورد وارد قسمت site manager  شده و اطلاعات هاست خود را وارد نمایید

نوع پروتکل را ftp نوع encryption را بروی insecure ftp plain تنظیم نمایید

و از تب network setting نوع اتصال را active انتخاب نمایید و

 اقدام به اتصال بفرمایید تا مورد برطرف گردد