روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

آگوست 14, 2017

روشهای فشرده سازی ابتدا یک فایل بزرگ به نام large را همه کپی میکنیم که روی آن عملیا فشرده سازی را تست کنیم. [[email protected]~]$cp /tmp/large. [[email protected]~]$ l -h large...

Continue reading