ورود به پنل کاربری || عضویت در سایت

Bandwidth Limit Exceeded


Bandwidth Limit Exceeded The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later. این خطا بمعنای تمام...

Continue reading

خطای IIS


چرا دامنه https://www.mydomain.ir که در کنترل پنل اضافه کردم خطای IIS میدهد؟   پاسخ: در این مورد  باید گفت که ظاهرا IIS وب سایت مربوطه در حالت stop قرار...

Continue reading